Google เพิ่มฟีเจอร์ Smart Reply เสนอตัวเลือกตอบแชทให้ Hangouts Chat แล้ว

2018-12-08

Google ประกาศเตรียมนำ Smart Reply มาใช้งานร่วมกับ Hangouts Chat เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตอบแชทได้เร็วขึ้น เป็นไปตามที่ Google เคยให้ทดสอบเมื่อต้นปี

Smart Reply เป็นฟีเจอร์ที่จะนำเสนอคำตอบที่ผู้ใช้น่าจะตอบทั้งหมด 3 แบบ โดยใช้ machine learning วิเคราะห์กับบทสนทนา และเมื่อเลือกจะตอบแล้วสามารถใส่ข้อความเพิ่มเข้าไปก่อนส่งได้ โดยฟีเจอร์นี้มีมาแล้วใน Gmail และ Allo (ที่กำลังจะปิด)

ฟีเจอร์ Smart Reply เริ่มทยอยปล่อยให้ผู้ใช้ Hangouts Chat บน G Suite แล้ว คาดว่าน่าจะได้ใช้ครบภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่ฟีเจอร์นี้ยังใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

ที่มา – G Suite Updates

No Description

Topics: