อยากได้ต้องทำเอง – JD.com สร้างโรงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์

2018-12-06

JD.com อีคอมเมิร์ซรายใหญ่เบอร์สองของจีน ประกาศความร่วมมือกับ Mitsubishi Chemical ของญี่ปุ่น เพื่อสร้างโรงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีน พื้นที่ 11,040 ตารางเมตร สำหรับจำหน่ายบนแพลตฟอร์มของ JD.com

โดยโรงเพาะปลูกนี้เป็นการปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในระบบปิด ซึ่งไม่ใช้ดิน และนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาดูแลจัดการ ซึ่งการที่ JD.com เป็นผู้จัดจำหน่าย ได้เข้ามาควบคุมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำนี้ ทำให้สามารถดูแลคุณภาพสินค้าได้ว่าปลอดภัย มีโภชนาการ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผักจากโรงเพาะปลูกนี้จะจำหน่ายผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของ 7FRESH ซูเปอร์มาร์เก็ตของ JD

JD ระบุว่าผักที่ผ่านการปลูกจากโรงเพาะปลูกนี้ พบว่าสารอาหารที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย สะอาดมากกว่า และได้จำนวนผลิตผลที่มากกว่าวิธีการปลูกแบบอื่น ในอนาคต JD มีแผนจะเพิ่มการปลูกผักที่หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มผลไม้เข้ามาในการผลิตด้วย

ที่มา: JD.com

alt="JD Plant Factory"