Mark Zuckerberg เคยมีไอเดียจะเก็บเงินนักพัฒนาเป็นค่าเข้าถึง API บน Facebook ด้วย

2018-12-06

ในเอกสาร Six4Three นอกจากประเด็นมีบางบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานบน Facebook ได้เป็นพิเศษแล้ว ยังมีการเผยเนื้อหาว่า Facebook ในปี 2012 มีไอเดียจะเก็บเงินจากนักพัฒนาภายนอกในการเข้าถึง API ใน Facebook ด้วย

No Description
ภาพจาก Facebook Media Gallery

เนื้อหาตอนหนึ่งใน Exhibit 170 เผยข้อความอีเมลจาก Mark Zuckerberg เรื่องไอเดียดังกล่าวว่าให้นักพัฒนาเข้ามาใช้งาน Facebook โดยใช้ช่องทางจ่ายและซื้อโฆษณาบนระบบของ Facebook โดยรูปแบบพื้นฐานอาจจะเป็น
เข้าสู่ระบบด้วย Facebook ฟรี, การสร้างเนื้อหาบน Facebook ฟรี, แต่อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่าเข้าถึงเนื้อหา 0.10 ดอลลาร์ต่อคน ไม่เช่นนั้นก็ให้นักพัฒนาซื้อโฆษณา หรือให้โฆษณา Facebook ไปรันบนแอพหรือเว็บไซต์ของเขา

Facebook ได้แถลงโต้ประเด็นนี้ว่า ในอดีตได้สำรวจหลายวิธีในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนพร้อมกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังสร้างแอพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คน แต่แทนที่จะต้องให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ซื้อโฆษณาซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่กล่าวถึงในเอกสาร (ที่หยิบยกเอาหลักฐานมาเพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมด) ทางบริษัทได้ตัดสินในเลือกรูปแบบที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่จำเป็นต้องซื้อโฆษณาเพื่อเข้าถึง API และปัจจุบันยังคงให้บริการฟรีแก่นักพัฒนา

ที่มา – เอกสารเต็มจาก Six4Three, Facebook Newsroom