PayPal เผยสถิติช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง ยอดใช้จ่ายผ่าน mobile payment สูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน

2018-12-01

หลังจากช่วง Black Friday และ Cyber Money เพิ่งจะผ่านไป หลายบริษัทก็เริ่มออกมาเปิดเผยสถิติในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งเหล่านี้ ซึ่งรวมถึง PayPal ด้วย ซึ่งสำหรับสถิติของ PayPal พบว่าในวันนั้นมียอดการใช้จ่าย mobile payment ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ต่อวันเป็นครั้งแรกใน Black Friday และ Cyber Money

PayPal ระบุว่า Black Friday ในปีนี้มีวอลุ่มการใช้จ่ายผ่าน mobile payment สูงกว่าปีที่แล้วถึง 42% และสูงกว่า Cyber Monday ของปีนี้ด้วย แต่ถ้านับยอดใช้จ่ายทุกช่องทางรวมกันแล้ว Cyber Monday ก็ยังสูงกว่าอยู่ดี

นอกจากนี้ PayPal ยังระบุว่าสถิติของการใช้จ่ายแบบ mobile payment ตั้งแต่ Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้า ไปจนถึง Cyber Monday หากนับทั่วโลกแล้ว คิดเป็น 43% ของวอลุ่ม PayPal ทั้งหมด ซึ่งในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา PayPal นั้นประมวลผลธุรกรรมถึง 25,000 ดอลลาร์ต่อวินาที แต่หากนับเฉพาะ mobile payment อย่างเดียวจะอยู่ที่ 11,000 ดอลลาร์ต่อวินาที

ข้อมูลจาก PayPal ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งด้วยว่า ตอนนี้ผู้ค้าปลีกเริ่มนิยมการจัดดีลที่กระจายมากขึ้น คือจะไม่ได้จัดดีลในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งเริ่มต้นและเลิกดีลตอนจบซึ่งมีระยะเวลาไม่กี่วัน แต่จะเริ่มจัดดีลตั้งแต่ช่วงวันขอบคุณพระเจ้า หรือเร็วกว่านั้นด้วย และจะเลิกดีลช้ากว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น Amazon ที่มี 12 Days of Deals ที่เริ่มแคมเปญตั้งแต่ 2-13 ธันวาคม

สุดท้ายคือ PayPal ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่า ในวัน Giving Tuesday ที่เน้นเรื่องการบริจาคให้องค์กรการกุศล ก็พบว่ามียอดการใช้จ่ายสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยจากสถิติแล้วพบว่าผู้ใช้งานจาก 180 ประเทศทั่วโลกได้บริจาคเงินจำนวน 98 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง 51% ดังนั้นนอกจากอีคอมเมิร์ซแล้ว ยอดใช้จ่ายด้านการบริจาคผ่าน PayPal ก็เติบโตก็ไม่น้อยเช่นกัน

ที่มา – TechCrunch

No Description
ภาพจาก PayPal