ไมโครซอฟท์สาธิตการประยุกต์ใช้ Azure Stack ติดรถยนต์, ช่วยพาพลังประมวลผลและ AI สู่ถิ่นทุรกันดาร

2018-11-18

เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่เพิ่งผ่านมาไมโครซอฟท์ได้โพสต์วิดีโอตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Azure Stack บริการคลาวด์เวอร์ชันติดตั้งใช้งานภายในองค์กร ในรูปแบบที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยการนำเซิร์ฟเวอร์ Azure Stack มาติดตั้งไว้ในท้ายรถ SUV เพื่อนำเทคโนโลยีและบริการประมวลผลของ Azure สู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ช่วยทลายข้อจำกัดของการใช้คลาวด์แบบเดิมที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะสามารถประมวลผลข้อมูลได้

No Description

สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ไมโครซอฟท์ยกมาเป็นตัวอย่างการใช้งาน Azure Stack ติดรถยนต์ ก็อย่างเช่นงานประมวลผลสภาพแวดล้อมด้วย AI และ Cognitive Services ซึ่งจะช่วยนำภาพที่ได้จากการบันทึกเก็บและเป็นข้อมูลโดยกล้องติดรถ, กล้อง 360 องศา รวมถึงกล้องติดโดรน มาวิเคราะห์เพื่อช่วยเหลืองานด้านต่างๆ เช่นการตรวจสอบเส้นทางเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในงานบรรเทาสาธารณภัย ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตรวจสภาพสายส่งหรือกังหันลมในกิจการด้านพลังงาน

รับชมวิดีโอสาธิตการใช้งาน Azure Stack บนรถยนต์ได้ที่ท้ายข่าวครับ

ที่มา – MSPoweruser