LINE ไตรมาส 3/2018 จำนวนผู้ใช้ในไทยเพิ่มขึ้นเป็น 44 ล้านคน

2018-11-16

LINE รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2018 เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รายได้รวม 51,943 ล้านเยน เพิ่มขึ้น … และขาดทุน 9,597 ล้านเยน จากค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมของผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือน (MAU) มี 165 ล้านคน อัตราส่วนผู้ใช้ทุกวันต่อทุกเดือน (DAU/MAU) คงที่อยู่ 77% ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาส 2/2018 ส่วนจำนวนผู้ใช้ในไทยมี 44 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นมา 1 ล้านคน จากไตรมาส 2/2018

โฆษณาที่เป็นธุรกิจหลักของ LINE มีรายได้ 26,946 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 22.2% จากปีก่อน แต่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2018

LINE Pay ถือเป็นธุรกิจกลยุทธ์ของ LINE ยังคงมีการเติบโต โดยในญี่ปุ่นมีจุดรองรับการชำระเงินแล้ว 9.2 แสนแห่ง ส่วนไต้หวันขยายมารองรับแท็กซี่และรถไฟใต้ดิน ขณะที่ในไทยก็เป็นพาร์ทเนอร์รองรับบัตร Rabbit

ที่มา: LINE

alt="LINE"