Mozilla เพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนหากเข้าเว็บไซต์ที่มีประวัติข้อมูลรั่วบน Firefox

2018-11-15

Mozilla ประกาศอัพเดตฟีเจอร์ใหม่เพิ่มให้ Firefox Monitor ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้หากเว็บไซต์มีการรั่วไหลของข้อมูล โดยเพิ่มให้ Firefox Monitor รองรับอีกหลายภาษา และเพิ่มระบบแจ้งเตือน Firefox Monitor ให้แจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ Firefox ได้เลย

สำหรับฟีเจอร์แจ้งเตือนหรือ Firefox Monitor Notifications จะทำให้บริการ Firefox Monitor สามารถส่งการแจ้งเตือนการรั่วไหลของเว็บไซต์ให้ถึงผู้ใช้ได้โดยตรง คือเมื่อผู้ใช้งาน Firefox เข้าเว็บไซต์ที่มีรายงานว่ามีการรั่วไหลของข้อมูล Firefox Monitor จะแจ้งเตือนให้ทราบ และสามารถคลิกที่การแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียด หรือสแกนอีเมลในข้อมูลที่รั่วได้ เพื่อตรวจสอบว่าเราตกเป็นเหยื่อของการรั่วไหลของข้อมูลหรือไม่

Firefox Monitor จะส่งการแจ้งเตือนเว็บไซต์รั่วโดยอาศัยข้อมูลการรั่วไหลที่รายงานล่าสุดย้อนหลังไป 12 เดือนเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้มากจนเกินไป แต่ถ้าผู้ใช้ที่ไม่ต้องการให้แสดงการแจ้งเตือน เมื่อมีการแจ้งเตือนแล้วสามารถกดปุ่มลูกศรชี้ลงและสั่งปิดการแจ้งเตือนได้

ฟีเจอร์แจ้งเตือนการรั่วไหลข้อมูลนี้ Mozilla จะเริ่มปล่อยให้ผู้ใช้ Firefox ในสัปดาห์หน้า

ที่มา – Mozilla, Mozilla Security Blog

No Description