Andrew Ng เปิดคอร์ส AI สำหรับทุกคนใน Coursera อธิบาย AI ให้ทุกคนเข้าใจได้

2018-11-14

Andrew Ng นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งทีม Google Brain และเป็นผู้ก่อตั้ง Coursera ด้วย เปิดคอร์สสอนเรื่อง AI for Everyone ใน Coursera

ตัวคอร์สเปิดรับสำหรับทุกคนที่สนใจ แต่เป้าหมายหลักคือกลุ่มนักธุรกิจที่อยากทำความเข้าใจ AI มากขึ้น รวมทั้งผลของ AI ต่อวงการธุรกิจ มากกว่าจะเจาะกลุ่มคนที่เข้าใจเทคนิคมาก่อนแล้ว

นอกจากจะอธิบายโรงสร้างและการพัฒนา AI แล้ว ยังมีพูดถึงกรณีที่ไม่ประสบความสำเร็จของ AI ด้วย ซึ่ง Andrew Ng บอกว่าไม่ค่อยมีโอกาสพูดเรื่องนี้เท่าไรนัก คนจะได้เห็นภาพว่าจริงๆ แล้ว AI ทำอะไรได้ และไม่ได้บ้าง

No Description
ภาพจาก Andrew Ng

ที่มา – Venture Beat