Imperial College สร้าง Acclerometer ควอนตัม หาพิกัดได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ GPS

2018-11-11

ทีมวิจัยจาก Imperial College ประกาศความสำเร็จในการสร้าง quantum accelerometer ระบบจับความเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ แบบเดียวกับ accelerometer ในโทรศัพท์มือถือ แต่มีความแม่นยำสูงอย่างมากจนสามารถใช้คำนวณพิกัดปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ

quantum accelerometer อาศัยการหยุดอะตอมให้นิ่ง (เย็น) จนกระทั่งมีคุณสมบัติควอนตัมที่มีลักษณะเป็นคลื่น เมื่อมีการเคลื่อนที่ ลักษณะของคลื่นจะเปลี่ยนไปและสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นยำ

ตอนนี้เครื่อง quantum accelerometer ยังสามารถวัดการเคลื่อนที่ได้แกนเดียวเท่านั้น การใช้งานจริงต้องวัดการเคลื่อนที่ให้ได้ทั้งสามมิติแบบเดียวกับโทรศัพท์มือถือ

แนวคิดการใช้ accelerometer เพื่อหาพิกัดมีมานานแล้ว เช่น ในเรือดำน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมี inertial navigation system (INS) สำหรับการหาพิกัด แต่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็จะสะสมไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาจนกระทั่งพิกัดที่ได้ไม่มีความแม่นยำใดๆ การใช้งานระบบเช่นนี้แทน GPS หรือระบบนำทางดาวเทียมอื่น จึงต้องมีความแม่นยำสูงมาก

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทคโนโลยีควอนตัมของสหราชอาณาจักร ที่เตรียมงบประมาณไว้กว่าหมื่นล้านบาท (270 ล้านปอนด์) ตลอดช่วงเวลา 5 ปี โดยที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรแสดงความกังวลว่าหากวันหนึ่งระบบนำทางด้วยดาวเทียมถูกโจมตีจนใช้งานไม่ได้แล้วจะสร้างความเสียหายให้กับชาติได้อย่างหนัก

ที่มา – Imperial College

No Description