Google Kubernetes Engine (GKE) รองรับ Containerd แล้ว

2018-11-07

Google Kubernetes Engine (GKE) บริการ Kubernetes ของ Google Cloud Platform ประกาศรองรับ Containerd แล้ว

Containerd คือเดมอน/รันไทม์สำหรับรันคอนเทนเนอร์ เดิมทีมันเป็นส่วนหนึ่งของ Docker Engine แต่ภายหลัง Docker บริจาคโครงการให้กับมูลนิธิ Cloud Native Computing Foundation (CNCF) เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของวงการ

ความสำคัญของ Containerd คือ Kubernetes สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมี Docker ตัวเต็ม (เพราะใช้ Containerd ก็พอเพียง), ลดการใช้ทรัพยากรโดยรวมลง รองรับจำนวนคอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นบนเครื่องขนาดเดิม ส่วนในแง่การใช้งานคงไม่ต่างจากเดิมนัก เพราะ Kubernetes จัดการผ่าน API ให้หมดแล้ว เพียงแต่ในแง่การจัดการต้องใช้เครื่องมือคอมมานด์ไลน์ตัวใหม่คือ crictl ที่ GKE จะติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐาน

ตอนนี้ GKE เริ่มรองรับ Containerd แบบเบต้า โดยต้องใช้กับ Kubernetes เวอร์ชัน 1.11 ขึ้นไป (เวอร์ชันล่าสุดในปัจจุบันคือ 1.12) แต่กูเกิลก็ประกาศว่าจะเปลี่ยนจาก Docker มาเป็น Containerd ในระยะยาว โดยยังไม่ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนว่าเมื่อไร

No Description

ภาพจาก Docker จะเห็นว่า Containerd เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ Container Engine ที่มีองค์ประกอบอื่นด้วย

ที่มา – Google Cloud Blog