dtac ประกาศจะเข้าร่วมประมูลคลื่น 900MHz รอบใหม่

2018-10-16

ครบกำหนด 1 สัปดาห์ หลังจากไม่มีผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตคลื่น 900MHz รอบใหม่ จากที่ก่อนหน้านี้ ทรู และเอไอเอส ประกาศไม่เข้าร่วม ทำให้ดีแทคตัดสินใจขอเวลาพิจารณาซึ่งวันนี้ก็มาถึงกำหนดวันยื่นคำขอแล้ว

ดีแทคแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ จะทำการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมประมูลและเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900MHz ต่อสำนักงาน กสทช. ในวันนี้ (16 ตุลาคม 2561)

ตามกำหนดการประมูลหลังขยายเวลายื่นคำขอรับใบอนุญาต กสทช. จะประกาศผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลภายในวันที่ 24 ตุลาคม และจัดการประมูลวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

alt="dtac"

Topics: