Zomato เว็บรีวิวและสั่งอาหารของอินเดีย รับเงินเพิ่มทุน 210 ล้านดอลลาร์ จาก Alipay

2018-10-15

Zomato เว็บค้นหาร้านอาหารของประเทศอินเดีย ประกาศรับเงินเพิ่มทุนอีก 210 ล้านดอลลาร์ จาก Alipay สิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นของ Zomato อยู่แล้

ก่อนหน้านี้ Zomato รับเงินเพิ่มทุน 200 ล้านดอลลาร์จาก Alipay เช่นกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยถึงตอนนี้ Alipay ถือหุ้นใน Zomato ราว 20-22% เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด

Zomato ก่อตั้งเมื่อปี 2008 โดยเริ่มจากเป็นเว็บรวมลิสท์ร้านอาหาร ให้บริการใน 41 เมืองของอินเดีย และขยายไปสู่บริการสั่งอาหารและจองโต๊ะอาหาร มีคู่แข่งหลักในอินเดียคือ Swiggy, Uber Eats และ Foodpanda

ที่มา: NDTV

alt="Zomato"