หน่วยงานขนส่งมวลชนนิวยอร์กตั้ง Transit Tech Lab เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ

2018-10-10

Metropolitan Transportation Authority หรือ MTA ผู้ดูแลระบบขนส่งมวลชนนิวยอร์กประกาศจัดตั้ง Transit Tech Lab โดยเป็นสถานที่วิจัยเพื่อเน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะในเมืองนิวยอร์ก

เป้าหมายสองอย่างแรกของ Transit Tech Lab ของ MTA คือจะต้องสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการทำนายการล่าช้าของรถไฟใต้ดินพร้อมทั้งสามารถบรรเทาเหตุการณ์ได้ และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะต้องช่วงให้รถโดยสารประจำทางเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นบนถนนในเมืองนิวยอร์กที่มีความแออัดคับคั่ง ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้คนราว 5.7 ล้านคนที่โดยสารในระบบมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ วันทำงาน

MTA ระบุว่าจะมีการใช้กล้องหรือเซนเซอร์ติดบนรถบัส และนำข้อมูลมาระบุแพทเทิร์นของการจราจร หรืออาจจะเป็นการใช้ Big Data วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของระบบรถไฟใต้ดินนิวยอร์กเพื่อค้นหาแพทเทิร์นและใช้คาดเดาปัญหาความล่าช้าของระบบ รวมถึงอาจจะใช้เครื่องมือเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการถึงสถานการณ์การให้บริการรถไฟใต้ดินในปัจจุบัน และอาจมีการทำเหมืองข้อมูลบนโซเชียลมีเดียเพื่อหาผลกระทบของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถไฟใต้ดิน

ตอนนี้ MTA กำลังพิจารณาหาเทคโนโลยีที่ผ่านขั้นตอนโปรโตไทป์มาแล้ว เพื่อนำมาทดสอบกับกับระบบต่าง ๆ ด้วย โดยเปิดให้ผู้สนใจส่งเทคโนโลยีเข้าประกวดทดสอบเบต้ากับ MTA ได้จนถึง 30 พฤศจิกายนนี้

ที่มา – The Verge

No Description
ภาพโดย Daniel Torres Bonatto/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Topics: