JetBrains จับมือกูเกิล ตั้ง Kotlin Foundation เป็นองค์กรดูแลภาษา Kotlin

2018-10-05

การผลักดันภาษา Kotlin กับแพลตฟอร์ม Android ดูจะจุดกระแสติดและสร้างความนิยมให้กับ Kotlin เพิ่มจากเดิมมาก (สถิติของกูเกิลคือ 27% ของแอพ Android ยอดนิยม 1,000 อันดับแรกใช้ Kotlin)

ล่าสุดกูเกิลจึงจับมือกับ JetBrain ผู้ประดิษฐ์ภาษา Kotlin ตั้งมูลนิธิ Kotlin Foundation ขึ้นมาเป็นองค์กรกลางในการพัฒนาแล้ว

Kotlin Foundation มีหน้าที่หลัก 3 อย่างคือ

  • เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า โลโก้ โดเมนเนม ที่เกี่ยวข้องกับ Kotlin
  • เป็นผู้แต่งตั้ง Lead Language Designer หรือหัวหน้านักออกแบบภาษา ที่มีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะพัฒนา Kotlin ไปในทิศทางใด (มูลนิธิจะไม่เข้ามายุ่งเรื่องการตัดสินใจ ทำหน้าที่แต่งตั้งอย่างเดียว)
  • กำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงของตัวภาษา ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันไม่ได้ (incompatible changes) เช่น ต้องยกเลิกฟีเจอร์เดิม โดยมูลนิธิมีอำนาจระงับการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ ที่นำเสนอโดย Lead Language Designer

เบื้องต้น Kotlin Foundation มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคนจากกูเกิลและ JetBrains ส่วนตำแหน่ง Lead Language Designer เป็นของ Andrey Breslav ผู้สร้างภาษา Kotlin และพนักงานของ JetBrains

ที่มา – Kotlin, 9to5google, Android Developers Blog

No Description