ฮ่องกงเริ่มบริการ Faster Payment: โอนเงินฟรีผ่านเบอร์โทรและอีเมล พร้อมจ่ายผ่าน QR

2018-10-05

ฮ่องกงเริ่มบริการระบบโอนเงินใหม่ Faster Payment System (FPS) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โดยเป็นการเปิดบริการระบบโอนเงินใหม่ยกชุด เท่าเทียมกับพร้อมเพย์ของไทยและยังสามารถลงทะเบียนอีเมลเพื่อรับเงินได้ด้วย

FPS เปิดให้บริการ ลงทะเบียนหมายเลขแทนเลขบัญชีทั้งอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์, และหมายเลข FPS สำหรับธุรกิจ พร้อมกับเชื่อมต่อ e-Wallet จากผู้ให้บริการฮ่องกงอีก 10 ราย

การลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ 328,000 คน, อีเมล 70,000 คน, และหมายเลขธุรกิจอีก 58,000 หมายเลข และการเชื่อมต่อเช่นนี้ทำให้ผู้ให้บริการ e-Wallet รายใหญ่เช่น WeChat และ Alipay สามารถให้บริการโอนเงินข้ามกันไปมาได้

การอัพเกรดระบบการโอนเงินข้ามธนาคารนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ระบบ FPS ของฮ่องกงนี้เป็นระบบแรกที่รองรับเงินสองสกุลพร้อมกัน คือ ฮ่องกงดอลลาร์ และเงินหยวน

นอกจากระบบโอนเงินแล้ว ธนาคารยังเริ่มรองรับมาตรฐาน “Hong Kong Common QR Code” (HKQR) ไปพร้อมกัน โดย HKQR เป็นการรวมข้อมูลหมายเลขบัญชีรับจ่ายเงินของผู้ให้บริการค่ายต่างๆ เข้ามาเป็น QR อันเดียวกัน แบบเดียวกับ SGQR ของสิงคโปร์

ที่มา – Hong Kong Monetary Authority, South China Morning Post

Topics: