ดีแทคทำแอพ ฟาร์มแม่นยำ ให้เกษตรกร พยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพื้นที่, วางแผนการปลูก

2018-10-04

ดีแทคจับมือรีคัลท์และรักบ้านเกิด ร่วมพัฒนาบริการฟาร์มแม่นยำผ่านแอพ Farmer Info ให้เกษตรกรรายย่อย ใช้ฟรี 30 วันแรก และเริ่มต้นเก็บค่าบริการรายเดือน 30 บาท

ฟาร์มแม่นยำ มีสามฟีเจอร์สำคัญคือ

  • พยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่แบบรายชั่วโมง, อุณหภูมิ, โอกาสในการเกิดฝน และปริมาณฝนในพื้นที่ที่ต้องการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า 7 วัน เป็นการใช้ข้อมูลแบบ Microclimate weather ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีฐานทั่วโลก เช่น GFS, Met Office, ECMWF และ Environment Canada
  • ภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยให้เกษตรกรมองเห็นพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองแบบภาพรวมจากอากาศ เพื่อช่วยหาความผิดปกติและปัญหาสุขภาพของพืชได้ โดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียม EU-Sentinel และ NASA-Landset
  • แสดงเนื้อหา ความรู้การเกษตรและอินดฟกราฟิก โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No Description

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

Topics: