นิวซีแลนด์ออกกฎหมายศุลกากรใหม่ เจ้าหน้าที่ขอรหัสผ่านโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้ขณะตรวจคนเข้าเมือง

2018-10-02

กฎหมายใหม่ของนิวซีแลนด์เปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถขอค้นโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องแสดง “เหตุต้องสงสัยตามสมควร” เช่นการบุกค้นตามปกติ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ยอมให้ค้นจะมีโทษปรับ 5000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ 100,000 บาท พร้อมกับถูกยึดอุปกรณ์ที่ไม่ยอมปลดล็อกให้นั้น

แม้จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตรวจค้น “อุปกรณ์” ได้ แต่กฎหมายไม่อนุญาตให้ค้นบัญชีออนไลน์ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะปิดการเชื่อมต่อ และตรวจไฟล์ในเครื่องเท่านั้น โดยฝั่งเจ้าหน้าที่เองก็อ้างว่าเป็นการค้นระดับเดียวกับการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ ที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เปิดค้นได้

ก่อนหน้าที่กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอุปกรณ์อยู่แล้ว แต่ไม่ได้ระบุอำนาจที่แน่ชัดเอาไว้ด้วยหากอุปกรณ์ล็อกรหัสผ่านเอาไว้ กฎหมายใหม่ระบุชัดเจนว่าผู้ถูกค้นต้องปลดล็อกให้

ในปี 2017 มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกตรวจค้นขณะตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมด 540 ครั้ง และคาดว่าจะประมาณเท่าเดิมต่อไป โดยกฎหมายบังคับให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องรายงานการใช้อำนาจนี้ต่อสภาผู้แทนปีละครั้ง

Council for Civil Liberties กลุ่ม NGO เรียกร้องเสรีภาพพลเมืองออกมาเตือนว่ากฎหมายแบบนี้เป็นอันตรายต่อคนทั่วไป ขณะที่อาชญากรร้ายแรงก็แค่เก็บไฟล์ไว้ในบริการออนไลน์ก่อนข้ามพรมแดนเท่านั้น

ที่มา – Radionz

No Description

Topics: