วันรุ่นออสเตรเลียผู้แฮกแอปเปิล ถูกคุมความประพฤติ 8 เดือน หลังยอมรับผิด

2018-09-28

วัยรุ่นชาวออสเตรเลียผู้ดาวน์โหลดข้อมูลออกจากเครือข่ายของแอปเปิลในช่วงปี 2015 ถึง 2017 โดยดาวน์โหลดข้อมูลประมาณ 1TB ได้รับโทษคุมความประพฤติ, ไม่ถูกบันทึกประวัติ, และไม่เปิดเผยชื่อ เนื่องจากขณะก่อเหตุ เขาอายุ 16 ปี และได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เยาว์

คำพิพากษาระบุกระบวนการแฮกว่าวัยรุ่นรายนี้เจาะ VPN ของแอปเปิลได้สำเร็จ และเจาะระบบภายในเพื่อสร้าง SSH tunnel ไว้ใช้งาน จากนั้นจึงดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ รวมถึงกุญแจเซิร์ฟเวอร์ออกมา

โทษการเจาะระบบและการแก้ไขข้อมูลมีโทษสูงสุดคือจำคุก 10 ปี และโทษการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบมีโทษจำคุก 2 ปี ตามกฎหมายออสเตรเลีย โดยผู้พิพากษาระบุว่าตามความผิดนี้วัยรุ่นรายนี้ควรได้รับโทษจำคุกถึง 3 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้เยาว์และแสดงความสำนึกผิด จึงเลือกลงโทษคุมความประพฤติแทน

ที่มา – Bloomberg

No Description

Topics: