Cloudflare เปิดตัว Bandwidth Alliance เชื่อมผู้บริการคลาวด์ลดค่าแบนวิดท์ระหว่างกัน

2018-09-27

Cloudflare เปิดตัว Bandwidth Alliance กลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์และบริการเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คเข้าหากัน โดยกลุ่มผู้ให้บริการเหล่านี้สัญญาว่าจะหาทางลดค่าแบนวิดท์ (หรือแม้แต่ไม่คิดค่าแบนวิดท์เลย) เมื่อส่งข้อมูลระหว่างคลาวด์

ตอนนี้กลุ่มผู้ให้บริการกลุ่มแรก คือ AUTOMATTIC, Backblaze, DigitalOcean, DreamHost, IBM Cloud, Linode, Azure, Packet, Scaleway, และ Vapor

ทาง Cloudfalre คาดว่าการร่วมนี้จะทำให้ค่าแบนวิดท์ลดลงรวมปีละ 50 ล้านดอลลาร์

ที่มา – Cloudflare

No Description