Google จับมือพันธมิตรนำ Android Auto ไปติดตั้งใน Renault, Nissan และ Mitsubishi

2018-09-20

Google ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มพันธมิตรรถยนต์ Ranault, Nissan และ Mitsubishi ที่มียอดขายรถยนต์รวมกันมากที่สุดในโลก เพื่อนำ Android Auto ไปใช้งานในรถยนต์ของทั้ง 3 ค่าย โดยจะเริ่มตั้งแต่รถที่วางจำหน่ายในปี 2021 เป็นต้นไป

ผู้บริหารของพันธมิตรรถยนต์ทั้ง 3 ค่ายระบุว่า สาเหตุที่เลือกจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ Google ก็เพราะลูกค้าส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้งาน Google Maps อยู่แล้ว และเลือกที่จะใช้แผนที่นำทางของ Google มากกว่าซอฟต์แวร์ที่ค่ยรถยนต์ติดตั้งไปให้ พร้อมยอมรับว่า Google มีสิทธิเก็บข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแอปบน Android Auto ด้วย แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถก่อน

ที่มา – TechCrunch

No Description