IBM ถูกฟ้องข้อหาปฏิบัติไม่เท่าเทียม กีดกันและไล่ออกแต่พนักงานอายุมาก

2018-09-18

Shannon Liss-Riordan ทนายความที่เคยสู้กับบริษัทไอทีเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็น Google, Amazon, Uber โดยคราวนี้ยื่นฟ้อง IBM ข้อหากีดกันพนักงานอายุมาก

เรื่องราวเริ่มต้นจากมีอดีตพนักงาน IBM สามคนถูกไล่ออก พวกเขาต่างบอกว่าบริษัทไล่ออกเพราะว่าอายุมากแล้ว และยังอ้างตัวเลขด้วยว่าในรอบหกปีที่ผ่านมา IBM ไล่ออกพนักงานที่อายุมากกว่า 40 ปีเป็นจำนวน 2 หมื่นคน ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าระบบการปลดพนักงานของ IBM นั้นดูจากอะไร

No Description
ภาพจาก Shutterstock โดย JHVEPhoto

IBM โต้กลับสถานการณ์ดังกล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เป็นเรื่องของทักษะ ไม่เกี่ยวกับอายุ ในความเป็นจริงตั้งแต่ปี 2010 ไม่มีความแตกต่างเรื่องอายุของพนักงานในสหรัฐฯ แต่โปรไฟล์ทักษะของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นั่นคือเหตุผลที่ IBM ลงทุนอย่างหนักในทักษะของพนักงานและการฝึกอบรมใหม่

นอกจากทนาย Shannon Liss-Riordan แล้วยังมีข่าวลือด้วยว่าองค์กร Equal Employment Opportunity Commission ที่ฟ้อง IBM โดยมีเป้าหมายให้สอบสวนระบบการปลดพนักงาน แต่โฆษกองค์กรยังไม่ออกมาตอบอะไร

ที่มา – Bloomberg

Topics: