ทดสอบสั่งงานด้วยสำเนียงต่างๆ Google Home ทำได้ดีสุดเมื่อเทียบกับ Echo, HomePod

2018-09-18

Vocalize.ai ทำการทดสอบผู้ช่วยลำโพงอัจฉริยะทั้งสามรุ่นคือ Amazon Echo, HomePod, Google Home ว่ารับคำสั่งเสียงภาษาอังกฤษในสำเนียงอินเดีย สำเนียงจีน และสำเนียงอเมริกัน ได้มากขนาดไหน ผลคือ Google Home ทำได้ดีที่สุด

No Description
ภาพจาก Shutterstock โดย Antwon McMullen

ทีมวิจัยทดสอบด้วยการตั้งอุปกรณ์ไว้ห่างจากคนพูด 1 เมตร ในความดัง 50 เดซิเบล พบว่า Google Home รับคำสั่งและตอบสนองได้ดีที่สุดทุกคำทุกสำเนียง 100% และเมื่อแยกออกมารายสำเนียงพบว่า Amazon Echo, HomePod รับคำสั่งสำเนียงอเมริกันได้ 94%, สำเนียงอินเดีย Amazon Echo ได้ 97% และ HomePod 94% และภาษาอังกฤษสำเนียงจีน Amazon Echo และ HomePod ได้ 78% เท่ากัน ทีมวิจัยระบุว่า ผู้ใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงจีนต้องพยายามมากกว่าคนอื่นในการให้ลำโพงรับคำสั่ง

มาถึงการทดสอบการจดจำเสียงด้วยการลดความดัง แต่ยังคงระยะไว้ที่ 1 เมตรตามเดิม ใช้ชุดคำพูดสามสำเนียงชุดเดียวเทสต์ก่อนหน้า แต่ละอุปกรณ์ทำงานได้ราว 50% แต่ Google Home และ Echo ยังคงพอจับคำพูดได้ใน 1 – 2 เดซิเบล ส่วน HomePod จับได้เต็มที่ที่ 6 เดซิเบล และไล่ระดับความสามารถตามสำเนียงโดยจับสำเนียงอเมริกันได้มากสุด อินเดียและจีนรองลงมา นักวิจัยระบุว่า ถ้าคนใช้สำเนียงจีนอยู่ระยะไกล หรือเสียงเบาก็ต้องพยายามพูดให้ดังและชัดเพื่อให้ลำโพง HomePod จับได้

เมื่อทดสอบเสียงรบกวน โดยใช้เกณฑ์การได้ยินของคนเป็นหลัก พบว่า Google Home ทำได้ดีที่สุด รองลงมาคือ HomePod และ Amazon Echo ตามลำดับ

ที่มา – Venture Beat