ศาลปกครองสั่งคุ้มครองคลื่น 850MHz ของ dtac 3 เดือน

2018-09-14

หลัง กสทช. มีมติไม่คุ้มครองเยียวยาคลื่น 850 ทำให้ความหวังเดียวของ dtac อยู่ที่ศาลปกครองกลางเท่านั้น และล่าสุดศาลมีคำตัดสินออกมาแล้วว่า dtac ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามมติ กสทช ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 3 เดือนถึง 15 ธันวาคม 2561

ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า คำสั่งคุ้มครองมีความมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการที่ไม่อาจโอนย้ายไปยังคลื่นอื่นหรือผู้บริการอื่นได้ อาทิ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ต้องติดต่อสื่อสารหรืออยู่ในพื้นที่ธุรกันดาร ที่คลื่น 850 ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ห่างไกล หาก dtac ไม่สามารถให้บริการได้ ความเสียหายอาจร้ายแรงยากแก่การเยียวยาในภายหลัง

นอกจากนี้ ศาลวินิจฉัยด้วยว่า การเข้าสู่มาตรการคุ้มครองของ dtac ไม่ได้เป็นการห้ามไม่ให้ กสทช. ประมูลคลื่นความถี่ใหม่ จึงไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของภาครัฐหรือบริการสาธารณะ และ dtac มีหน้าที่ชำระค่าใช้คลื่นความถี่ในช่วงเวลาดังกล่าว

ที่มา – BangkokBizNews, ข่าวสำนักข่าว Infoquest วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13:58

No Description

Topics: