แบงค์ชาติประกาศอนุญาตให้ธนาคารให้บริการยืนยันตัวตนแก่บริการอื่น

2018-09-12

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศไปยังธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการยืนยันตัวตนลูกค้าแบบดิจิทัล ระบุให้ธนาคารระวังถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การใช้งานข้อมูลต้องได้รับความยินยอม

แนวทางนี้ทำให้ธนาคารสามารถให้บริการยืนยันบุคคล กับบริการอื่น เช่น เว็บขายสินค้าออนไลน์ต้องการยืนยันตัวตนผู้ขายสินค้า แทนที่จะตรวจเอกสารด้วยตัวเองก็สามารถให้ธนาคารยืนยันตัวตนมาแทนได้ โดยธนาคารทำหน้าที่เป็น Identity Provider (IDP) ที่ตรวจสอบตัวตนผู้ใช้มาแล้ว

ประกาศนี้สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ National Digital ID (NDID) อย่างชัดเจน แม้จะไม่ได้บังคับให้ธนาคารเข้าร่วมโดยตรง โดยเงื่อนไขข้อ 2 ของประกาศ ระบุว่าให้ธนาคารใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการอื่นใน NDID ได้

ที่มา – Bank of Thailand

No Description

Topics: