Facebook สร้างเครื่องมือ AI ไว้สำหรับอ่านข้อความในภาพ Meme เพื่อดูว่าเนื้อหาเหมาะสมหรือไม่

2018-09-12

Facebook เปิดเผยรายละเอียดของ Rosetta เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไว้สำหรับอ่าน Meme (มีม) ต่าง ๆ ที่โพสต์ลงทั้งใน Facebook และ Instagram โดยอาศัย AI เข้ามาช่วยในการทำงาน

ถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าถ้าเป็นการสแกนหาข้อความในรูปภาพ ก็ไม่น่าถึงกับต้องใช้ AI ก็ได้ คำอธิบายของ Facebook คือ สิ่งที่ Rosetta เหนือกว่าการแยกข้อความในรูปภาพ คือสามารถอ่าน Meme ให้เข้าใจว่าข้อความที่สื่อในภาพนั้น มีเนื้อหาที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งสามารถรับรู้ได้ว่าข้อความในนั้นเป็นภาษาอะไร

ขั้นตอนทำงานของ Rosetta เริ่มด้วยการสแกนรูปภาพทีละรูปเพื่อค้นหาตัวหนังสือในนั้น นำตัวหนังสือมาจัดเรียงเป็นข้อความ แล้วใช้ระบบอีกตัวตีความหมายจากข้อความนั้น หากพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็รายงานให้ตรวจสอบต่อไป

ความสามารถของ Rosetta ตอนนี้สามารถจัดการอ่านรูปภาพได้มากกว่า 1 พันล้านรูปต่อวัน ในอนาคต Facebook จะทำให้สามารถอ่านข้อความที่ปรากฏในวิดีโอได้ด้วย รายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากที่มา

ที่มา: Facebook Code

alt="Rosetta"