CAT จับมือ CAC Telecom วางเคเบิลใต้น้ำไทย-ฮ่องกง เปิดใช้ 2563

2018-09-07

CAT Telecom ได้ลงนามในเอกสารหลักการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเคเบิ้ลใต้น้ำไทย-ฮ่องกง กับบริษัท ไชน่า อาวิเอชั่น คลาวด์ (CAC) เทเลคอม โดยคาดว่าเคเบิ้ลใต้น้ำเส้นนี้จะเปิดใช้ในเชิงพาณิชย์ช่วงปลายปี 2563

ความโดดเด่นของโครงการนี้ คือทำความเร็วได้ 153.6 Tbps ใช้สายใยแก้วนำแสง 8 คู่ เคเบิ้ลใต้น้ำถูกออกแบบมาให้มีความยาวลดลงจากที่มีอยู่ 13% ช่วยลด latency ระหว่างกรุงเทพฮ่องกงลงได้ราว 5 มิลลิวินาที รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์กับประเทศที่มีสถานีจุดขึ้นบก ซึ่งจะช่วยให้สามารถขยายขอบเขตของพื้นที่ให้บริการได้มากขึ้น

การสร้างและวางเคเบิ้ลใต้น้ำครั้งนี้ได้บริษัท Huawei Marine Network เป็นผู้ดูแลทั้งหมด โดยบริษัทได้สร้างเคเบิ้ลใต้น้ำไปแล้วรวมความยาวทั้งสิ้น 50,361 กิโลเมตร ส่งมอบงานไปแล้ว 90 โครงการ เชื่อมโยง 75 ประเทศ ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์

No Description