Alibaba มอบทุนการศึกษาปริญญาเอก พร้อมทำงานที่ศูนย์วิจัยในสิงคโปร์ และรับเงินเดือนมากกว่าแสนบาท

2018-09-04

Alibaba ประกาศจัดตั้งโปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมโครงการที่ Alibaba สำนักงานในประเทศสิงคโปร์ โดยเน้นผู้จบกำลังศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก เพื่อมาพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มบริษัท

ความน่าสนใจคือโครงการนี้ของ Alibaba ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Nanyang (NTU), รัฐบาลสิงคโปร์ ตลอดจนบอร์ดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ทำให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีได้ทั้งคนในสิงคโปร์, นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนในสิงคโปร์ ตลอดจนผู้มีความสามารถทั่วโลก

เงื่อนไขของผู้สมัครโครงการนี้ต้องมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือโท ด้านคอมพิวเตอร์, วิศวกรรม, ไฟฟ้า, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และกำลังศึกษาปริญญาเอกในหัวข้อที่เกี่ยวกับ AI, Quantum Computing, IoT, คลาวด์, Data Analytics, Cryptography, Security หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรุ่นแรก จะร่วมงานตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้า (2019)

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะมีโอกาสได้ทำงานในศูนย์วิจัยของ Alibaba ที่สิงคโปร์, ศูนย์วิจัยร่วมของ Alibaba กับ NTU ตลอดจนสำนักงานใหญ่ที่ประเทศจีน โดยได้รับเงินสนับสนุนทุนการศึกษา และได้ค่าตอบแทนการทำงานเพิ่มเติมอีกเดือนละ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 120,000 บาท) นอกจากนี้ Alibaba บอกว่านักศึกษาที่มีผลงานเด่นยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับ Alibaba อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2018 ตามลิงก์ใบสมัครนี้

ที่มา: Alizila

alt="Alibaba"