ศาลชี้ ข้อมูลการใช้พลังงานจาก Smart Meter ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ควรได้รับการคุ้มครอง

2018-09-04

ปัจจุบันเรามีมาตรวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบใหม่หรือ Smart Meter ที่ช่วยเก็บข้อมูลถี่ขึ้นได้ และข้อมูลที่เก็บนั้นอาจเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของเจ้าของบ้านเช่น เวลาที่มีการใช้พลังงาน เวลาไหนไม่ใช้ เวลาไหนที่อาจจะไม่มีคนอยู่บ้าน เป็นต้น

ล่าสุดมีศาลอุทธรณ์ Seventh Circuit ในสหรัฐฯชี้ว่าถ้ารัฐบาลต้องการเช้าถึงข้อมูลเหล่านี้ จำเป็นต้องมีหมายศาล เพราะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ควรได้รับความคุ้มครองตาม Fourth Amendment หรือกฎหมายสหรัฐที่บัญญัติปกป้องมิให้บุคคลต้องถูกค้นหรือถูกจับโดยเจ้าพนักงานของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ในอดีต ศาลไม่รองรับข้อมูลจากมาตรวัดว่าควรได้รับการคุ้มครอง จนหน่วยงาน EFF หรือ
Electronic Frontier Foundation และ Privacy International ขอให้ศาลพิจารณาใหม่ โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลจากมาตรวัดแบบเดิม ข้อมูลจะถูกรวบรวมมาในก้อนเดียวเป็นรายเดือน แต่แบบใหม่ที่เป็น Smart Meter นั้นเก็บข้อมูลถี่ขึ้นเป็นพันๆ ครั้งต่อเดือน และสามารถรู้ได้ว่าช่วงเวลาไหนมีการใช้พลังงานมาก

ปัจจุบันมีครัวเรือนในสหรัฐฯถึง 40% ที่ใช้ Smart Meter และมีการคาดการณ์ว่าปริมาณจะเพิ่มเป็น 80% ในปี 2020

No Description
ภาพจาก Shutterstock โดย LeahKat

ที่มา – CNET

Topics: