สิงคโปร์ส่งเสริมการใช้ AI ทั้งประเทศอบรมนักพัฒนาราคาถูก, คนทั่วไปเข้าอบรมการใช้ AI ในธุรกิจฟรี

2018-09-01

โครงการ AI Singapore ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ประกาศสองโครงการ คือ AI4I และ AI4E ให้ประชาชนทั่วไป

AI4I เป็นโครงการสัมนาฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป ระยะเวลาสัมมนา 3 ชั่วโมงแนะนำว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไร และจะนำมาใช้งานในธุรกิจได้อย่างไร

AI4E เป็นโครงการสร้างนักพัฒนาโดยอบรมนาน 3 เดือน ผสมกันระหว่างการเรียนออนไลน์กับออฟไลน์ ด้วยค่าอบรมราคาถูกเพียง 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ ตลอดโครงการผู้อบรมต้องพูดคุยกับที่ปรึกษาสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง ผู้เข้าร่วมจะได้เป็นสมาชิก DataCamp 1 ปี เข้าถึง Intel AI Academy ได้ และหากจบโครงการนอกจากได้ใบประกาศแล้ว ยังสามารถขอคืนค่าอบรมได้บางส่วนผ่านโครงการ CITREP

ที่มา – Strait Times

ภาพโดย cegoh