ภาครัฐขยับแล้ว ดันประเด็น eSports เข้าที่ประชุมนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

2018-08-29

ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากฝั่งภาครัฐต่อประเด็น eSports ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย เมื่อการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 ได้มีวาระประเด็นหารือเรื่องเกี่ยวกับ eSports เพิ่มเติมจากการหารือเรื่องกีฬาทั่วไป

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ประธานการประชุมฯ ได้ให้ความเห็นเรื่อง eSports ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของโลกยุคดิจิทัล เปรียบได้กับการแข่งขันกีฬาผ่านการเล่นเกม ซึ่งจะทำให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้น พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายปรับตัวถึงการมาถึงนี้ และ ส่งเสริมการแข่งขัน eSports ให้มากขึ้น
alt="a"

ส่วนนายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ไม่ควรต่อต้าน eSports เพราะเป็นมากกว่าการเล่นเกมและเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ยุคดิจิทัล แต่ควรใช้ประโยชน์จาก eSports ด้วยการนำเกมเข้ามาสอนในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านเกม โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ออกแบบเกมต่างๆ
alt="a"

ที่มา: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ