โครงการ Go เปิดแนวทาง Go 2 ปรับปรุงการดักความผิดพลาด, รองรับ Generics

2018-08-29

Russ Cox (@_rsc) นักพัฒนาโครงการ Go ประกาศข้อเสนอชุด Go 2 สำหรับการปรับปรุงส่วนสำคัญๆ ของภาษา Go ได้แก่การดักความผิดพลาด และการรองรับ Generic

การดักความผิดพลาดจากเดิมที่ภาษา Go ไม่ใช้ exception แต่อาศัยการคืนค่าความผิดพลาดและต้องตรวจสอบทุก statement ทำให้โค้ดค่อนข้างเลอะ การออกแบบใหม่อาศัยคำสำคัญ check และ handle โดย check ไว้ตรวจว่าฟังก์ชั่นที่ตามหลังทำงานผิดพลาดหรือไม่ และ handle ทำหน้าที่เป็นชุดคำสั่งจัดการความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

อีกส่วนคือการรองรับ Generics ที่ระบุว่าตัวแปรที่จะถือว่าใช้งานได้ต้องมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง เช่น รองรับการเปรียบเทียบค่ากัน หรือสามารถรวมค่าเข้าด้วยกันได้

ฟีเจอร์ต่างๆ ของ Go 2 จะไม่ได้ออกเป็นอัพเดตใหญ่ๆ ทีเดียว แต่ค่อยๆ ผ่านกระบวนการออกแบบและทดสอบความคิดจนกว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาหลัก ตอนนี้ข้อเสนอต่างๆ รวมไว้ในเว็บ Go 2 Draft Designs โดยนักพัฒนาสามารถเข้าไปแสดงความเห็นได้

No Description

Topics: