GlobalFoundries พับแผน 7 นาโนเมตรไม่มีกำหนด ขออยู่กับ 12-14 นาโนเมตรไปก่อน

2018-08-28

GlobalFoundries หรือ GF บริษัทรับจ้างผลิตชิปที่แยกตัวมาจาก AMD ในปี 2009 (ปัจจุบัน AMD ไม่มีหุ้นแล้ว) ประกาศพับแผนการผลิตชิประดับ 7 นาโนเมตรไปก่อน ด้วยเหตุผลว่าต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก

GF ระบุว่าจะปรับโฟกัสมาเน้นที่กระบวนการผลิต 12/14 นาโนเมตรแบบ FinFET ในปัจจุบันแทน โดยจะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น เพิ่มฟีเจอร์สาย embedded/low power/RF และหยุดแผนการผลิต 7 นาโนเมตรแบบไม่มีกำหนด โดยย้ายพนักงานและงบประมาณมาทำ 12/14 นาโนเมตรทั้งหมด

GF ให้เหตุผลว่าบริษัทออกแบบชิปที่ไม่มีโรงงานเป็นของตัวเอง (fabless) ที่ต้องการไปถึง 7 นาโนเมตรมีจำนวนน้อยลง สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมหันมาเน้นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าเดิม บริษัทจึงต้องปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า

ประกาศของ GF ครั้งนี้ทำให้โลกเราตอนนี้เหลือผู้ผลิตชิป 2 รายที่สามารถผลิตที่ 7 นาโนเมตรได้คือ ซัมซุง และ TSMC ส่วนอินเทลก็ยังไม่ประสบความสำเร็จกับการไปที่ 10 นาโนเมตร (ปัจจุบัน AMD ใช้ TSMC ผลิตชิปให้)

ที่มา – GlobalFoundries, AnandTech

No Description