Facebook ออก pixel for Groups ตามรอยผู้ใช้งานจากโพสต์ในกลุ่มต่างๆ ได้แล้ว

2018-08-27

นักการตลาดออนไลน์คงคุ้นเคยกับ Facebook pixel ที่ใช้ตามรอยของผู้ใช้ Facebook บนเว็บไซต์ต่างๆ กันเป็นอย่างดี

ล่าสุด Facebook ออก pixel for Groups เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ ว่าลิงก์ต่อจากกลุ่มใน Facebook ไปยังเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ หรือไม่ ถือเป็นการวัดประสิทธิภาพของโพสต์ในกลุ่มด้วย

แอดมินของกลุ่มสามารถดูสถิติของการตามรอยเหล่านี้ได้จากหน้า Group Insights โดยจะเปิดให้ใช้งานกับกลุ่มที่มีสมาชิกมากกว่า 50 คนขึ้นไป

ช่วงหลัง Facebook ผลักดันการใช้กลุ่มมากขึ้น และหลายกรณีสามารถใช้ทดแทนเพจได้ การที่ Facebook pixel สามารถติดตามผู้ใช้ในกลุ่มได้นอกเหนือจากเพจ ก็ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้มากขึ้นด้วย

ที่มา – Facebook, Digiday