Ant Financial ไตรมาสที่ผ่านมา กำไรลดฮวบกว่าครึ่ง เพราะต้องเพิ่มงบการตลาดสู้กับ WeChat Pay

2018-08-24

The Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทฟินเทครายใหญ่ของจีน Ant Financial มีกำไรจากผลประกอบการในไตรมาสล่าสุดลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยตัวเลขอยู่ที่ 355.3 ล้านดอลลาร์ เทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 762 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายการตลาดเพื่อเพิ่มและรักษาผู้ใช้งานที่สูงขึ้น

Ant Financial ยังเป็นบริษัทนอกตลาดหุ้นในตอนนี้ แต่เนื่องจากมี Alibaba เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร ทำให้มีการรายงานในผลประกอบการประจำไตรมาส จึงสามารถคำนวณกำไรของ Ant Financial ออกมาได้ แต่จะไม่ทราบรายได้

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไรของ Ant Financial กำไรลดลง ก็คือการที่ Alipay ต้องแข่งขันกับ WeChat Pay ของ Tencent คู่แข่งรายสำคัญ ที่อาศัยฐานจำนวนผู้ใช้ WeChat ซึ่งมีจำนวนมากกว่ามาต่อยอดและผูกเข้ากับบริการต่าง ๆ ในแอป จึงกระทบกับผู้ใช้ของ Alipay ทำให้เกิดการใช้งบการตลาดมากขึ้นเพื่อดึงผู้ใช้งานให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มของตน

ไตรมาสก่อนหน้านี้ Ant Financial ขาดทุนราว 280 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง Alibaba ก็บอกว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายการตลาดและโปรโมชันที่สูงมาก

ที่มา: WSJ

alt="Ant Financial"