มหาวิทยาลัยในจีนใช้ AI จัดสรรหอพักและจัดกลุ่มรูมเมทให้โดยเลือกจากลักษณะนิสัย

2018-08-24

Nanjing University เป็นมหาวิทยาแห่งแรกๆ ในจีนที่ทริเริ่มนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเรื่องการจัดสรรหอพักในมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดกลุ่มนักศึกษาที่น่าจะมีนิสัยคล้ายๆ กันเข้ากันได้ มาอยู่ร่วมห้องพักเดียวกัน แทนการจัดสรรแบบเดิมที่ใช้วิธีการจัดรูมเมทโดยอาศัยการไล่เรียงตามหมายเลขประจำตัวนักศึกษา

ทั้งนี้ Nanjing University จะทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิส้ัยของนักศึกษาที่เข้าอยู่ในหอพักโดยให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และจะนำข้อมูลเหล่านั้น เป็นต้นว่ารูปแบบกิจวัตรประจำวัน, ระดับความเข้มงวดเรื่องสุขลักษณะ, พฤติกรรมการใช้เครื่องปรับอากาศ มาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มนักศึกษาที่มีนิสัยน่าจะไปด้วยกันได้ให้เป็นรูมเมทกันห้องละ 5-6 คน โดยจะเริ่มใช้งานระบบนี้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีนี้เลย

หากลองคิดทบทวนดู นักศึกษาที่ถูกจัดให้อยู่ห้องพักเดียวกัน และต้องใช้ชีวิตร่วมกันนานหลายปีกว่าจะจบการศึกษา ก็ถือเป็นปัจจัยที่หล่อหลอมให้คนมาเป็นเพื่อนกันและส่งอิทธิพลด้านนิสัยใจคอซึ่งกันและกัน ดังนั้น นี่จึงอาจกล่าวได้ว่าเรามาถึงยุคที่ปัญญาประดิษฐ์เริ่มจะกลายมาเป็นตัวช่วยหนึ่งในการเลือกคบเพื่อนแล้วก็เป็นได้

ที่มา – Abacus

No Description