Google เผยพฤติกรรมการใช้งาน Google Assistant บนแอนดรอยด์และ Google Home แตกต่างกัน

2018-08-22

Scott Huffman รองประธานฝ่ายวิศวกรรมที่ดูแล Google Assistant ได้โพสต์ข้อมูล Insights เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Google Assistant ของผู้ใช้ โดยในภาพรวมคือคำสั่งจะอยู่ในรูปแบบของการสั่งงาน (action) มากกว่าการเสิร์ชหรือถามข้อมูล

นอกจากนี้การสั่งงานหรือค้นหาบน Google Assistant มักจะมีรายละเอียดและเป็นบทสนทนา (conversational) มากกว่าเวลาผู้ใช้ค้นหาเองผ่าน Google เช่นเรามักจะถาม what’s the weather today in Chicago at 3pm ขณะที่เวลาเสิร์ชด้วยการพิมพ์ เรามักจะพิมพ์แค่ Chicago weather เท่านั้น

ที่น่าสนใจคือพฤติกรรมการใช้งาน Google Assistant ระหว่างบนแอนดรอยด์และ Google Home มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยคำสั่งผ่านแอนดรอยด์ส่วนใหญ่จะเป็นคำสั่งด้านการสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์หรือส่งข้อมูล และข้อมูลท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ขณะที่บน Google Home จะเน้นไปที่การอ่านข่าว, ถามสภาพอากาศ หรือคำสั่งประเภท เปิดเพลง, ตั้งเวลา, ตั้งการแจ้งเตือนเป็นต้น

No Description

Huffman บอกด้วยว่าหน้าจอของ Smart Display จะช่วยเพิ่มมิติในการสั่งงาน Google Assistant ให้มีประโยชน์และใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย

ที่มา – Google Blog