CTO ของ MongoDB เผย ทุกวันนี้ก็ยังเขียนโค้ดอยู่ แม้เป็นผู้บริหารแล้ว

2018-08-19

Eliot Horowitz ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี หรือ ซีทีโอ ของ MongoDB ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล ที่ตอนนี้บริษัทเข้าตลาดหุ้นแล้ว เปิดเผยว่า แม้วันนี้ตำแหน่งเขาคือผู้บริหาร และบริษัทก็เติบโตจนเข้าตลาดหุ้น แต่เขาก็ยังเขียนโค้ดร่วมกับทีมนักพัฒนาทุกวัน

ตัว Horowitz เองเป็นซีทีโอตั้งแต่ก่อตั้ง MongoDB เขายอมรับว่าการที่ยังโค้ดอยู่ทุกวันนั้น เป็นเรื่องแปลกสำหรับคนเป็นซีทีโอ ปัจจุบันทีมนักพัฒนาของ MongoDB มีกว่า 400 คน ซึ่งเหตุผลที่ Horowitz บอกว่ายังต้องเขียนโค้ด เพราะมองว่าเขาจะทำงานได้ดีถ้าหากได้มือเปื้อนลงมาเขียนโค้ดบ้าง (get hands dirty) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของที่นี่

เขายังมองว่าหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีนั้นต้องเข้าถึง ทั้งคนในทีมนักพัฒนาและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ซึ่งกรณีของ MongoDB นั้นพิเศษไปอีก เพราะผู้ใช้งานก็คือนักพัฒนาด้วย ทำให้งาน MongoDB มีโจทย์ให้ต้องพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอด ตามความต้องการของผู้ใช้งาน การอยู่ใกล้กับเทคโนโลยีในระดับฝ่ายนักพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่า

ที่มา: Business Insider

alt="MongoDB"

Topics: