Audi จับมือ Ericsson บุกเบิกเทคโนโลยี 5G ในกระบวนการผลิตยานยนต์

2018-08-17

Audi ประกาศลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Ericsson ในประเทศเยอรมนี สำหรับการทดสอบความเป็นไปได้และโอกาสในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในสายการผลิตยานยนต์

ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองบริษัทจะเริ่มการทดสอบใน Audi Technical Center ในเมือง Gaimersheim ประเทศเยอรมนีในเร็วๆ นี้ โดยทาง Audi ตั้งเป้าให้โรงงานผลิตรถยนต์ของตัวเองกลายเป็น Smart Factory จากความร่วมมือนี้ และคาดว่าจะนำมาใช้งานกับโรงงานในเมือง Ingolstadt ทางตอนใต้ของเยอรมนี ก่อนที่มองหาความเป็นไปได้ที่นำไปใช้ในโรงงานอื่นๆ ของ Audi

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์

No Description