dtac จับมือ SIIT เปิดตัว AI Lab พัฒนาทักษะนักศึกษาและมุ่งยกระดับการวิจัย

2018-08-17

dtac ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเปิดตัว AI Lab ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต เพื่อใช้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านนี้

ทาง dtac ได้สนับสนุนเงินทุน 12 ล้านบาทในการก่อตั้ง AI Lab โดยตั้งเป้าให้เป็นห้องวิจัยสำหรับนักศึกษา โดยอาศัยข้อมูลจริงทางธุรกิจจาก dtac เบื้องต้น AI Lab จะมุ่งเน้นที่การพัฒนา AI ให้ช่วยย่นระยะเวลาการทำงาน อาทิ การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน สำหรับการลงทะเบียนซิม ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมระหว่าง dtac และ SIIT

AI Lab แห่งนี้รองรับนักศึกษาเพื่อเข้ามาฝึกอบรมได้ราว 200 คนต่อปี

No Description