LINE ประเทศไทยชี้ เตรียมซื้อกิจการอีกในปีนี้ เสริมทัพ ecosystem ของ LINE

2018-08-15

อริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยของ LINE พูดในงาน Blognone Tomorrow ที่เพิ่งผ่านไปว่า ในปีนี้ LINE ประเทศไทยเตรียมซื้อกิจการอีกในปีนี้ และจะประกาศเพิ่มเติมช่วงครึ่งปีหลัง

อริยะ กล่าวว่า กลยุทธ์ของ LINE ประเทศไทยคือคิดเอง ทำเอง ลุยเอง หนึ่งในสิ่งที่ทำคือการลงทุนในบริษัทต่างๆ ปีที่แล้วก็เข้าซื้อบริษัทหนึ่งไป ซึ่งปีนี้จะมีอีกและจะมีประกาศรายละเอียดเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลังนี้ แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการเสริมสร้าง ecosystem ของสตาร์ทอัพไทย โดยมองว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยให้ LINE ทำบริการหรือฟีเจอร์ เทคโนโลยีใหม่ โดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวเองทั้งหมด

No Description