Google ขอจดสิทธิบัตรเซ็นเซอร์การกระแทก ส่งสัญญาณ SOS อัตโนมัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

2018-08-07

Google ยื่นขอจดสิทธิบัตรฉบับใหม่เป็นระบบขอความช่วยเหลือแบบอัตโนมัติ โดยมีองค์ประกอบเป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกเอาไว้ เมื่อผู้ใช้ประสบเหตุร้ายที่ทำให้เซ็นเซอร์ตรวจพบการกระแทก อุปกรณ์สวมใส่นั้นจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ไอเดียตอนนี้คือการแทรกเซ็นเซอร์ที่ไวต่อแรงดึงไว้บริเวณข้อต่อของสายนาฬิกาข้อมือ เมื่อเกิดแรงกระแทกกระทำต่อมัน มันจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่กัน เพื่อส่งต่อสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังศูนย์ข้อมูล ซึ่งอาจเป็นศูนย์กู้ภัย, หน่วยแพทย์ หรือศูนย์ข้อมูลของตำรวจ โดยระบบอาจส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งของอุปกรณ์ไปยังศูนย์ข้อมูลด้วย

No Description

ทั้งนี้แนวคิดเรื่องระบบแจ้งขอความช่วยเหลืออัตโนมัตินี้ ได้คิดเผือไว้ในกรณีที่เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกได้โดยที่แท้จริงแล้วไม่ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถระงับการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ด้วยการกรอกรหัส PIN เพื่อยกเลิก

No Description

Google ไม่ได้ระบุจำเพาะว่าเหตุฉุกเฉินที่อาจก่อให้เกิดแรงกระแทกกระทำต่อเซ็นเซอร์นั้นคืออะไร อาจเป็นการตกกระแทกจากที่สูง, อุบัติเหตุรถยนต์, หรือประสบเหตุระเบิดวินาศกรรมก็เป็นได้ทั้งนั้น หรือแม้แต่ในภาวะคับขันที่ผู้ใช้ต้องการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ผู้ใช้ก็อาจกระชากนาฬิกาที่สวมใส่อยู่เพื่อให้เซ็นเซอร์ตรวจจับการกระแทกเริ่มทำงานเพื่อส่งสัญญาณก็ได้เช่นกัน

ที่มา – MySmartPrice Gear, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO