เอไอเอส ตอกย้ำความเป็นผู้นำเครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย การันตีรางวัลจาก Ookla Speedtest เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

2018-08-03

เอไอเอส ตอกย้ำความเป็นผู้นำเครือข่ายมือถือในไทย คว้ารางวัลเครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก Ookla Speedtest ผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต อันดับ 1 ของโลก ที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือที่สุด ด้วยระเบียบวิธีในการใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระดับสากล

No Description

Ookla Speedtest ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการทดสอบ

ในปัจจุบันจะสังเกตเห็นว่า มีผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตหรือ Speed Test ในตลาดอยู่หลายรายผู้บริโภคชาวไทยใช้ทดสอบอยู่ อย่างไรก็ตาม การนำผลทดสอบที่ได้มาอ้างอิงถึงคุณภาพของเครือข่ายโดยรวม เพื่อสะท้อนถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้ได้รับบริการจริงๆ นั้น ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่มีจำนวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มใหญ่ได้ ถือเป็นหัวใจสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

โดย Ookla Speedtest ถือเป็นผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตเพียงรายเดียว ที่มีการกำหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างในประเทศอย่างน้อย 3% ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงและแม่นยำสูงสุด

รวมทั้งมีเกณฑ์ในการประเมินคะแนนความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ พร้อมระบุจำนวนกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้วัดผลอย่างชัดเจน รวมทั้ง แสดงผลทดสอบให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดอันดับและผลรางวัลอย่างโปร่งใสผ่านทางหน้าเว็บไซต์

No Description

ซึ่งต่างจากผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตรายอื่นที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น และมีกลุ่มประชากรตัวอย่างยังไม่มากพอ ที่จะเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรทั้งประเทศ หรือบางรายไม่ระบุที่มาและจำนวนกลุ่มประชากรตัวอย่าง ทำให้ผลที่วัดได้นั้น ขาดความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ ที่สำคัญคือ ไม่อาจสะท้อนถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้ได้รับอย่างแท้จริง ส่งผลให้ผู้บริโภคที่ทำการทดสอบได้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์จริง

ในการทดสอบของ Ookla Speedtest วัดจากผู้ใช้มือถือในไทย ที่ร่วมทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมากกว่า 8 ล้านครั้ง กับมือถือมากกว่า 1 ล้านเครื่อง ภายในช่วง 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ซึ่งผลของการทดสอบปรากฏว่า เอไอเอส ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ด้วย Speed Score ที่ 14.65 คะแนน ถือเป็นผลงานที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำเครือข่ายมือตัวจริงในไทย

No Description

ซึ่งรางวัลเครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก Ookla Speedtest เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการที่แท้จริง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอสในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วที่ดีที่สุด เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด และพร้อมรองรับการใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Topics: