กสทช. เผยไตรมาส 1 ปี 61 คนไทยใช้ดาต้าสำหรับโทรผ่านแอปเพิ่มขึ้น โทรผ่านมือถือโดยตรงลดลง

2018-08-02

กสทช. เผยไตรมาส 1 ปี 61 ปริมาณการโทรโดยตรงผ่านมือถือลดลงจากไตรมาส 4 ปี 60 ถึง 13% จากปริมาณการโทรอยู่ที่ 8,900 ล้านนาที ลดลงมาอยู่ที่ 7,700 ล้านนาที และพบการใช้งานดาต้าผ่านมือถือเพิ่มขึ้นถึง 16.95%

โดยปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่าเพิ่มขึ้น จากไตรมาส 4 ปี 2560 จาก 1,033,022 เทราไบต์ เป็น 1,208,046 เทราไบต์ เป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตบนมือถือ ด้วยแอป อาทิ LINE, WhatsApp, skype, Messenger, KakaoTalk หรือแอปอื่นๆ แทนการโทรจากมือถือโดยตรงมากขึ้น

ซึ่งปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการโทรผ่านแอป แบ่งเป็นดังนี้

 • LINE 0.67 MB / นาที
 • WhatsApp 1.52 MB / นาที
 • Skype 1.64 MB / นาที
 • Messenger 0.67 MB / นาที
 • KakaoTalk 0.6 MB / นาที
 • Tango 1.1 MB / นาที
 • Hangouts 0.68 MB / นาที
 • Viber 1.01 MB / นาที

ส่วนปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตวีดีโอคอลผ่านแอป แบ่งเป็นดังนี้

 • LINE อยู่ที่ 2.72 MB / นาที
 • WhatsApp 4.89 MB / นาที
 • Skype 10.01 MB / นาที
 • Messenger 5.29 MB / นาที
 • KakaoTalk 3.41 MB / นาที
 • Tango 4.72 MB / นาที
 • Hangouts 36.58 MB / นาที
 • Viber 40.52 MB / นาที

ที่มา : Twitlonger

No Description