Sony ไตรมาสล่าสุด ธุรกิจเกมยังเติบโตต่อเนื่อง ส่วนสมาร์ทโฟนก็เป็นไปในทางตรงกันข้าม

2018-07-31

โซนี่รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ตามปีการเงินบริษัท 2018 (เมษายน-มิถุนายน) ภาพรวมมีรายได้ 1.953 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 2.26 แสนล้านเยน

กลุ่มธุรกิจเกมเป็นส่วนที่ทำเงินให้โซนี่มากที่สุด เฉพาะไตรมาสนี้มีรายได้ 4.72 แสนล้านเยน โดยขาย PS4 ไปได้อีก 3.2 ล้านเครื่อง มีกำไรเฉพาะส่วนธุรกิจนี้ถึง 8.3 หมื่นล้านเยน

โทรศัพท์มือถือยังคงเป็นธุรกิจที่ไม่เติบโตของโซนี่ ไตรมาสที่ผ่านมาขายสมาร์ทโฟนได้ 2 ล้านเครื่อง รายได้ลดลงถึง 27% และยังมองว่ายอดขายมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

ธุรกิจอื่นของโซนี่ส่วนใหญ่มีการเติบโต ทั้งธุรกิจดนตรีที่ได้เงินมากขึ้นจากการเติบโตของสตรีมมิ่ง, ธุรกิจความบันเทิงในบ้าน รายได้เพิ่มถึง 15%

ที่มา: โซนี่

alt="Sony"