ผลการทดสอบชี้ Google Assistant ตอบคำถามได้มากสุด, Siri มีการพัฒนาขึ้นมาก

2018-07-31

Loup Ventures บริษัทลงทุนในด้านการวิจัยได้จัดทดสอบความสามารถในการตอบคำถามของผู้ช่วยอัจฉริยะจาก 4 บริษัทชั้นนำได้แก่ Google Assistant, Siri, Cortana และ Alexa ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่ว่า Google Assistant สามารถตอบคำถามได้มากที่สุด

Loup Ventures ถามคำถาม/คำสั่งทั้งหมด 800 ชุดแก่ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ละตัว แบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ได้แก่ ข้อมูลในท้องที่ต่างๆ (Local), สั่งของออนไลน์ (Commerce), นำทาง (Navigation), ข้อมูลทั่วไป (Information) และคำสั่ง (Command) ปรากฎว่า Google Assistant เข้าใจทั้งหมด 100% ส่วน Siri 99% และ Cortana, Alexa ที่ 98%

No Description

ขณะที่ความถูกต้องในการตอบ Google Assistant ตอบได้ถูกต้องถึง 85.5% ชึ่งเพิ่มขึนเมื่อเทียบกับการทดสอบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่อยู่ที่เพียง 74.8% ส่วน Siri มีการพัฒนามากที่สุด หลังการทดสอบคราวก่อนสามารถตอบคำถามได้เพียง 66.1% ทว่ารอบล่าสุดนำขึ้นมาเป็นที่ 2 ที่อัตราส่วน 78.5% ขณะที่ Cortana ตอบได้เพียง 52.4% (รอบก่อน 48.8%) และ Alexa ที่ 61.4% (รอบก่อนไม่ได้ทดสอบ)

No Description

Loup ระบุว่า ส่วนใหญ่ที่ AI เหล่านี้ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคำถามผิด ล้วนเกี่ยวข้องกับชื่อเฉพาะทั้งนั้น อาทิ ชื่อถนน ชื่อเมืองเล็กๆ หรือชื่อร้านอาหาร ซึ่งหากตัดปัจจัยนี้ออกไป แทบทุกรายสามารถตอบคำถามและเข้าใจได้เกือบ 100% เลยทีเดียว

Loup ระบุด้วยว่าความโดดเด่นของ Siri อยู่ที่การตอบคำถามหรือรับคำสั่งที่เกี่ยวกับดนตรีและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ มากกว่า ขณะที่ Siri บน iPhone นั้นมีความสามารถมากกว่าบน HomePod และ AppleTV ขณะที่จุดอ่อนหลักของ Cortana อยู่ที่ด้านสั่งของออนไลน์ (ตอบได้แค่ 20%)

No Description

ที่มา – Loup Ventures