ไมโครซอฟท์ขึ้นราคา Office 2019 แบบ on-premise อีก 10% ผลักดันคนใช้เวอร์ชันคลาวด์

2018-07-27

ไมโครซอฟท์ประกาศขึ้นราคา Office 2019 แบบขายไลเซนส์ขาด (on-premise) ขึ้นจากเดิม 10% โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ที่ประกาศปรับค่าไลเซนส์ของไมโครซอฟท์ให้เท่ากันทุกช่องทางการขาย

ปัจจุบันไมโครซอฟท์มีช่องทางการขายหลายรูปแบบ ทั้งผ่านตัวแทนจำหน่าย ซื้อไลเซนส์ครั้งละมากๆ สำหรับองค์กร และโครงการส่วนลดพิเศษอื่นๆ มากมาย การปรับราคาครั้งนี้จะปรับให้ราคาสุดท้ายของทุกช่องทางเท่ากัน และปรับราคาของเวอร์ชันคลาวด์กับเวอร์ชัน on-premise ให้ทัดเทียมกันด้วย

ไมโครซอฟท์ยังปรับเปลี่ยนวิธีคิดเงินของ Windows 10 Enterprise แยกเป็นตามจำนวนอุปกรณ์ (per device) และตามจำนวนผู้ใช้ (per user) โดยจะขึ้นราคารุ่นย่อยตามจำนวนอุปกรณ์ ให้มาทัดเทียมกับตามจำนวนผู้ใช้ด้วย ไมโครซอฟท์ระบุว่าต้องการย้ายไปใช้ระบบคิดตามจำนวนผู้ใช้ (customer-centric pricing) ในระยะยาว

ที่มา – Microsoft, ZDNet

No Description