Ookla เผยผลทดสอบความเร็วเน็ตมือถือของไทย ค่ายไหนได้เท่าไหร่บ้าง

2018-07-26

Ookla Speedtest เผยผลทดสอบความเร็วเน็ตมือถือในไทย จากสี่ค่าย ได้แก่ AIS, TrueMove, my และ dtac ภายในช่วง 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561

การทดสอบของ Ookla วัดจากผู้ใช้มือถือในไทย ที่ร่วมทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมากกว่า 8 ล้านครั้ง กับมือถือมากกว่า 1 ล้านเครื่อง ผลสรุปมีดังนี้

  • AIS ความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 17.46 Mbps, ความเร็วอัพโหลดเฉลี่ย 9.44 Mbps คะแนนเฉลี่ย 14.65 คะแนน
  • TrueMove ความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 15.21 Mbps, ความเร็วอัพโหลดเฉลี่ย 9.94 Mbps คะแนนเฉลี่ย 13.22 คะแนน
  • my ความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 13.15 Mbps, ความเร็วอัพโหลดเฉลี่ย 9.04 Mbps คะแนนเฉลี่ย 11.60 คะแนน
  • dtac ความเร็วดาวน์โหลดเฉลี่ย 10.10 Mbps, ความเร็วอัพโหลดเฉลี่ย 7.68 Mbps คะแนนเฉลี่ย 8.88 คะแนน

ผลของการทดสอบปรากฏว่า AIS ได้คะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 ด้วย Speed Score ที่ 14.65 คะแนน

รายละเอียดการทดสอบฉบับเต็มที่นี่

No Description