Google Drive ออกแพคเกจแยกสำหรับภาคธุรกิจที่ไม่ต้องการสมัคร G Suite ทั้งชุด

2018-07-25

Google ได้ประกาศเพิ่มแพคเกจ Google Drive สำหรับภาคธุรกิจที่ต้องการใช้งานเฉพาะส่วนของ Drive จากเดิมที่จะต้องสมัคร G Suite ทั้งชุดเท่านั้น

สำหรับแพคเกจ Google Drive สำหรับภาคธุรกิจจะคิดราคาตามการใช้งานจริง โดย Google จะเก็บ 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อ active user และ 0.04 ดอลลาร์ต่อปริมาณข้อมูลเป็นกิกะไบต์ที่เก็บไว้บน Google Drive ของบริษัท ส่วนฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Google Drive เวอร์ชันแยกจะยังคงเหมือนกับบน G Suite

Google นั้นพยายามผลักดันภาคธุรกิจให้ใช้งาน G Suite มาตลอด แต่ว่าเครื่องมือแบบออนไลน์ของ G Suite อาจจะยังไม่เหมาะกับองค์กรบางแห่งที่ยังคงจำเป็นต้องใช้อีเมลแบบเก่าหรือโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งองค์กรเหล่านั้นต้องการเพียงแค่ Drive เท่านั้น Google จึงออกแพคเกจใหม่มาเพื่อตอบโจทย์องค์กรกลุ่มนี้

ที่มา – TechCrunch


ภาพจาก Google