Tencent ประกาศความร่วมมือกับ WebMD นำข้อมูลทางการแพทย์ แปลภาษาจีน เผยแพร่ผ่าน WeChat

2018-07-24

WebMD เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลด้านการแพทย์รายใหญ่ของโลก ประกาศความร่วมมือกับ Tencent บริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีน เพื่อนำเนื้อหาจาก WebMD ไปแปลและเผยแพร่เป็นภาษาจีนผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Tencent ทั้ง WeChat และ QQ

WebMD บอกว่า ประชาบนอินเทอร์เน็ตจีนถึง 2 ใน 3 มีการค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ข้อมูลที่คนจีนได้มานั้นมักไม่ถูกต้อง, ไม่สมบูรณ์ หรือให้คำแนะนำที่ผิด ความร่วมมือนี้จึงทำให้ชาวจีนได้แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มใหญ่ที่คนจีนใช้กัน

ปัจจุบัน Tencent ให้ทุนสนับสนุนบริษัทด้านสุขภาพทั่วโลกหลายสิบแห่ง รวมทั้ง WeDoctor แพลตฟอร์มนัดหมายและขอคำปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ที่มีแผนจะเข้าตลาดหุ้นเร็ว ๆ นี้

ที่มา: WebMD ผ่าน WSJ

alt="WebMD"