สนามบินสหรัฐฯ ทดลองใช้ CT scan ตรวจกระเป่า อาจช่วยให้ยกเลิกข้อห้ามพกของเหลวได้

2018-07-24

สนามบิน JFK ใน New York ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มนำเอาเครื่อง CT scan มาใช้เพื่อการตรวจกระเป๋าที่ผู้โดยสารต้องการถือขึ้นในห้องโดยสาร ทั้งนี้การใช้เครื่อง CT scan จะช่วยให้ตรวจหาวัตถุระเบิดได้ง่ายขึ้น และอาจเอื้อให้มีการปรับเปลี่ยนยกเลิกข้อห้ามการพกภาชนะบรรจุของเหลวขึ้นเครื่องบินได้ในอนาคต

ในปัจจุบันนี้ วิธีการตรวจสิ่งของในกระเป๋าที่ใช้กันทั่วไปคือการนำกระเป๋าผ่านเข้าในเครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี X ซึ่งจะให้ภาพ 2 มิติ แต่การเริ่มนำเอาเครื่อง CT scan มาใช้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพวัตถุสิ่งของในกระเป๋าได้เป็นภาพโมเดล 3 มิติ ซ้ำยังสามารถตรวจหาสารที่เป็นวัตถุระเบิดได้เร็วขึ้น และตรวจหาสารได้หลากหลายชนิดกว่าเดิมด้วย

No Description

David Pekoske เจ้าหน้าที่ TSA ให้ความเห็นเรื่องการนำเอาเครื่อง CT scan มาใช้ว่าจะช่วยประหยัดเวลาผู้โดยสารให้ผ่านกระบวนการตรวจสัมภาระได้รวดเร็วขึ้น และเชื่อว่าในช่วงเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า เมื่อมาตรการตรวจสอบกระเป๋าด้วยเครื่อง CT scan ถูกนำมาใช้โดยทั่วไปแล้ว ผู้โดยสารอาจจะไม่ต้องเอาวัตถุต้องสงสัยจำพวกเจล, ครีม, ของเหลว หรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ออกจากกระเป๋ามาทิ้งอีกต่อไป

No Description

ทาง TSA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในสนามบินได้ทดสอบใช้งานเครื่อง CT scan อยู่ในขณะนี้ 8 เครื่อง ซึ่งได้รับบริจาคมาจากสายการบิน American Airlines ทั้งนี้ทาง TSA จะสั่งซื้อเครื่อง CT scan มาใช้งานเพิ่มเติมเป็น 15 เครื่องกระจายติดตั้งตามสนามบินต่างๆ ภายในปีนี้ และปีหน้าก็จะสั่งซื้อเครื่อง CT scan เพิ่มเติมอีก 240 เครื่อง

ที่มา – American Airlines, Engadget

Topics: